Yarden
ANRE
9001
14001
14001
Marți, 30  Mai  2023  23 :21:55

Yarden Engineering își desfășoară activitatea în conformitate cu certificările avute în următoarele domenii de activitate:

 • Proiectare și executare de instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale la tensiune nominală de 0,4 KV;
 • Executarea de linii electrice, aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4 KV - 20 KV și posturi de transformare cu tensiune nominal superioară de cel mult 20KV;
 • Branșamente electrice aeriene și subterane la tensiunea nominală de 0,4 KV;
 • Execuție și reparații instalații de paratrăznet și legare la pământ;
 • Lucrări de mentenanță pentru instalații electrice de 0,4 KV - 20 KV;
 • Execuție și reparații instalații electrice de curenți slabi (telefonie, circuite video, sistem audio, alarmă, antiefracție, antiincendiu, control acces);
 • Baterii de condensatoare;
 • Generatoare electrice și UPS-uri;
 • Măsurarea rezistenței de izolație și continuitate circuite;
 • Verificări, măsurători electrice și emitere buletine PRAM pentru prizele de pământ;
 • Continuitate împământare;
 • Verificări și incercări echipamente;
 • Sisteme AAR și automatizări electrice;
 • Întocmire, depunere și susținere documentații tehnice pentru obținere: avize tehnice de racordare, avize de amplasament autorizații de construcții;
 • Remedierea defecțiunilor și punerea în funcțiune a instalațiilor electroenergetice;
 • Servicii complete în domeniul energiei verzi;
 • Lucrări de instalații termice, sanitare și apă-canal.